Informacje podstawowe


Piktogram

Z dniem 1 września 2016 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Sieradzu zostało włączone do

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu do Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu.

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 4
Nr kier: 0 - 43; tel. bezp.: 822-10-12; fax: 822-38-44
Powiat sieradzki, woj. łódzkie
NIP: 827-146-94-34, REGON: 730019626
www.ckusieradz.pl sekretariat@ckusieradz.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Więcej o nas
Centrum Kształcenia Ustawicznego

to jedyna szkoła w Sieradzu posiadająca certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Czym się zajmujemy Jesteśmy placówką zajmującą się kształceniem dorosłych.
W skład Centrum wchodzą szkoły:

 1. 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
 2. Szkoły policealne:
 • technik administracji
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun medyczny

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach (dla osób, które ukończyły gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz mają skończone 18 lat)

 • Z.5 świadczenie usług opiekuńczych (opiekun medyczny)
 • Z.4 świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (opiekun medyczny)
 • A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • A.23 projektowanie fryzur
 • A.65 rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kadry)
 • E.8 montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • A.12 wykonywanie usług krawieckich
 • E.14 tworzenie baz danych i administrowanie bazami
 • Z.8 udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (asystent osoby niepełnosprawnej)

4. Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku http://ckusieradz.pl/test1/index.php/oferta-zaj

CKU prowadzi także z wolnego naboru i na zlecenie odpłatne kursy:

 • przygotowujące do egzaminów maturalnych;
 • językowe, komputerowe i inne wynikające z zapotrzebowania środowiska.
Dni i godziny pracy

Od poniedziałku do piątku

zajęcia odbywają się od 13.30 do 20.00
sekretariat czynny od 8.00 do 18.00


Zasady przyjęć

Kandydaci starający się o przyjęcie na semestr pierwszy składają podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły w terminach określonych przez Kuratora Oświaty. W przypadku nie wyczerpania limitu przyjęć dyrektor Centrum może wydłużyć okres przyjmowania podań do połowy miesiąca września.
Kandydaci powinni mieć ukończone 18 lat lub ukończą 18 lat do końca roku kalendarzowego i spełniać inne określone typem szkoły warunki.

 • do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych mogą być przyjmowani słuchacze po gimnazjum, 8-letniej szkole podstawowej i zasadniczej szkole zawodowej
 • do szkół policealnych mogą być przyjmowani słuchaczy po szkole średniej,
 • na kwalifikacyjne kursy zawodowe ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa.

Przyjęcie na kurs z wolnego naboru odbywa się na zasadach określonych programem kursu. Zasady odpłatności za udział w kursach określają warunki uczestnictwa w danym kursie.

Na semestr wyższy niż pierwszy może być przyjęty kandydat, który spełnia warunki określone odrębnymi przepisami, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w danym semestrze.

Opłaty - ceny usług Centrum Kształcenia Ustawicznego to szkoła publiczna -BEZPŁATNA.

Informacja wytworzona przez:
serwis
email: it@powiat-sieradz.pl
, w dniu:  04‑07‑2007 11:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  04‑07‑2007 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2016 13:23:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie