Baza placówkiCKU w Sieradzu dysponuje gruntem o powierzchni 1.4781ha, na którym naniesiony jest budynek o powierzchni użytkowej 2872,59m2 i kubaturze 15681,03m3 z przeznaczeniem na funkcję dydaktyczną, socjalną, gospodarczą.


Placówka dysponuje 20 salami o powierzchni od 35,8m2 do 49m2 do realizacji zadań dydaktycznych.


12 sal wyposażonych standardowo (siedziska, tablice, telewizory z video, rzutniki pisma, ekrany), spełnia uniwersalną funkcję.


9 sal to pracownie specjalistyczne:

3 - pracownie informatyczne,

3 - pracownie symulacyjne,

1 - pracownia administracyjno - ekonomiczna,

1 - pracownia symulacyjna - sklep,

1 - sala wykładowa o powierzchni 256m2, wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny służy nie tylko słuchaczom i pracownikom CKU, ale także zaspokaja potrzeby środowiska (kursy, konferencje, zebrania środowiskowe organizowane przez różne podmioty).


Każda z pracowni wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem i wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia na danym kierunku.


CKU w Sieradzu dysponuje biblioteką, która spełnia jednocześnie funkcje pracowni multimedialnej. Bogate zbiory biblioteczne, komputery z dostępem do internetu dla słuchaczy i nauczycieli rozmieszczone są na powierzchni 52m2. Ogranicza to niewątpliwie działalność biblioteki, chociażby stworzenie większej liczby stanowisk czytelniczych.


Realizacji zadań statutowych placówki nie jest możliwa bez zapewnienia właściwych warunków pracy administracji i obsługi. Do tego celu w obiekcie wyznaczone są:

3 pomieszczenia dla kierownictwa szkoły

2 pomieszczenia dla administracji - sekretariat główny, sekretariat dla słuchaczy

1 pomieszczenie dla obsługi księgowo - finansowej

1 pomieszczenie dla nauczycieli z zapleczem socjalnym.


Pracownicy technicznej obsługi placówki posiadają pomieszczenia socjalne - odrębne sprzątaczki i odrębne portierzy - oraz magazyny sprzętu.


Wyżej wymienione pomieszczenia wyposażone są w niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania sprzęt i materiały. W placówce dba się o właściwe zabezpieczenie rzeczy należących do słuchaczy. Do ich dyspozycji jest zamykana szatnia z numerowanymi stanowiskami.


Zajęcia w CKU odbywają się w godzinach popołudniowych i wielu słuchaczy przychodzi do szkoły po pracy, dlatego w placówce wyznaczono pomieszczenie na bufet, gdzie słuchacze mogą zjeść również ciepłe posiłki.


Placówka spełnia również wymagania dotyczące warunków sanitarnych. Sanitariaty usytuowane są na każdej kondygnacji, w całym budynku jest ich 9 w tym jedna łazienka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia higieniczno-sanitarne utrzymane są w pełnej sprawności technicznej.


Dla potrzeb CKU adoptowano 80% ogólnej powierzchni budynku. Część obiektu, w projekcie przeznaczona na noclegownię, nie jest wykorzystana. Przeszkodą do realizacji projektu jest brak środków finansowych.


Placówka czyni starania, aby jej wyposażenie było nowoczesne i właściwe utrzymane oraz zabezpieczone.


Informacja wytworzona przez:
Monika Żywica
email: mary1997@wp.pl
, w dniu:  29‑06‑2006 11:41:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  29‑06‑2006 11:41:29
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2006 11:41:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie